DIGITALNA PREOBRAZBA V PODJETJU MEGUŠAR – LES D.O.O.

Naziv naložbe: Digitalna preobrazba podjetja Megušar – les d.o.o.

Naložba je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP«.

Projekt znaša 152.731,85 EUR neto.

Glavni namen/cilj naložbe: investicija in planirani ukrepi bodo omogočili večjo avtomatizacijo prenosa podatkov, boljše uporabniške izkušnje kupcev, bolj učinkovito opravljanje nabave, kadrovske in razvojne funkcije, energetsko in snovno učinkovito poslovanje ter dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. Digitalna preobrazba bo vplivala na boljšo učinkovitost, nižje stroške, višji nivo storitev, večjo fleksibilnost in odzivnost. S pomočjo digitalne preobrazbe si želimo ustvariti prilagodljive poslovne in proizvodne procese, ki bodo odporni na spremembe tudi v prihodnosti.
Cilji naložbe so: večja konkurenčnost, povečanje razvojne naravnanosti, izboljšanje kompetenc zaposlenih, dvig dodane vrednosti na zaposlenega in bolj okolju prijazno/zeleno poslovanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.

2022-08-22_10h47_29